صفحه اصلی دوره ام بی ای حرفه ای مشاوراندوره مینی ام بی ای مشاوران  | بسته  مدیریت مکاتبه ای  |    سایت جدید موسسه مشاوران  
 
       دفتر کار جناب آقای محمد بلوریان تهرانی در موسسه مشاوران      
 
 
   
دکترمحمد بلوریان تهرانی لیسانسیه اقتصاد ازدانشگاه تهران (1348)، فوق

 لیسانس
MBA ازدانشگاه دولتی کالیفرنیا، دکترایD.A بازاریابی ازدانشگاه ایندیانای

 آمریکا
 
         

 

 

 

رزومه وسوابق حرفه ای

 

دکترمحمد بلوریان تهرانی لیسانسیه اقتصاد ازدانشگاه تهران (1348)، فوق لیسانسMBA ازدانشگاه دولتی کالیفرنیا، دکترایD.A بازاریابی ازدانشگاه ایندیانای آمریکا

سوابق کاری:

-          شرکت شیلات ایران، کارشناس بازاریابی وبهره برداری از1350 تا1351

-          شرکت ایران خودرو، مدیرفروش منطقه ای تهران، رئیس اداره طرح وتوسعه وکارشناس بازاریابی درارتباط باشرکت بین المللی کرایسلر از1351تا 1354

-          شرکت جنرال تایر، کارشناس بازاریابی درارتباط باشرکت جنرال تایر آمریکا1354

-          شرکت بازارسازان، عضو هیئت مدیره1357

-          شرکت تبلیغاتی آمیکو، مدیر عملیات اجرایی تبلیغات وپیشبرد فروش شرکت بین المللی رینولدز از1356تا 1358

-          وزارت دفاع، کارشناس طرح وبرنامه 1358

-          وزارت دفاع،( شرکت ایزایران) کارشناس طرح وبرنامه 1359

-          سازمان اتکا، مدیرطرح وبرنامه از1360تا1368

-          سازمان اتکا، عضوهیئت اجرایی کارخانه شیراسترلیزه خوزستان ورئیس ستادبازسازی از1368تا1370

-          سازمان اتکا، مدیر آموزش از1370 تا1373

-          شرکت نساجی ایران پوشش، عضو هیئت مدیره 1373

-          سازمان اتکا، مدیر تشکیلات از1373تا1376

-          سازمان اتکا، رئیس دفترمطالعات اقتصادی وبهره وری از1376تا1377

-          مؤسسه مطالعات وپژوهش­های بازرگانی، پژوهشگرارشدو مدیرمسئول پروژه بسته بندی­های صادراتی موادغذایی – نیمه وقت از1374تا1377

-          بازنشتگی ازخدمات دولتی 1377

 

 

 

 

فعالیت های آموزشی:

 

برگزاری سمینارها ودوره­هاو تدریس دروس بازاریابی، تبلیغات، فروش، صادرات،تحقیقات بازار، طراحی استراتژی های بازار وسایرزمینه های وابسته ومربوط دردانشگاه آزاد کرج، دانشگاه آزاد(تهران مرکز)، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی ، انجمن مدیریت ایران، انجمن مدیران صنایع، مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران، مرکز آموزش وپژوهش صنایع ایران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده صداوسیما ،دورهMBA دانشگاه علوم وفنون مازندران، دوره   MBA مؤسسه مشاوران ودورهMBA پارک علم وفناوری دانشگاه تهران

درحال حاضر : بازنشسته سازمان اتکا( با تقاضای شخصی ) ، مشاور کارخانجات وشرکتهای تولیدی وخدماتی دربخش خصوصی ودولتی.

 

 

 

تألیف وترجمه کتاب

 

1-     بازاریابی کالاهای مصرفی بادوام دراقتصادایران – تز فوق لیسانس – دانشگاه دولتی کالیفرنیا- آمریکا- 1355(1976)

Marketing of consumer durables in Iran’s economy-1976-California –U.S.A

2-    راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی ( ترجمه) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – چاپ اول اسفند 1370 – چاپ دوم شهریور 1373.

3-     بورس اوراق بهادارو آثارآن براقتصاد وبازرگانی کشور( تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – آذر1371

4-    بازاریابی کاربری – مجموعه مقالات –  انتشارات زمینه ( بنیادشهید) – شهریور73

5-    اصول اداره سوپرمارکت ها( ترجمه) تهران – انتشارات وزارت تعاون- خرداد1374

6-    بازاریابی ومدیریت بازار( تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – چاپ اول فروردین 1376- چاپ دوم : اردیبهشت 1378- چاپ سوم: شهریور1381

7-    راهنمای مدیریت واحدهای کوچک(ترجمه) تهران– انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – مرداد 1377

8-    شناخت بازار ترکمنستان وراههای دست­یابی به آن – مسئول طرح مطالعاتی – تهران- انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – مرداد1381

9-    تعیین بازارهدف سنگهای تزئینی – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات م.م.پ.ب- شهریور1381

10-  بررسی مشکلات موجوددر صادرات کشاورزی استان سیستان وبلوچستان – مسئول طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی –شهریور 1381

11-  طرح بهبود بسته بندی های مواد غذایی ( شش جلد) – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی –آبان 1381

12-    طراحی استراتژی، برنامه ریزی ومهارتهای فروش ( تألیف) تهران – انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ اول1382- چاپ دوم 1384- چاپ سوم 1385- چاپ چهارم 1388

13-    محاسبه آثارتبلیغات پیشبردی برفروش کالاهای مصرفی بی­دوام دراقتصاد ایران – تزدکتری.

Impacts of promotional advertising on sales of consumers non-durables in Irans economy

14-    طراحی واجرای برنامه های هدفمند (Campaign)تبلیغاتی ( زیرچاپ)

 

کارگاههای آموزشی وسمینارهایی که توسط اینجانب دکترمحمد بلوریان تهرانی ارائه می شود

 

عنوان کلی

همایش اصول ومفاهیم کلان بازاریابی

همایش انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی دربنگاه های اقتصادی ایران

همایش بازاریابی به زبان ساده

همایش بازاریابی ومدیریت خدمات

همایش مدیریت بازار درمحیط های رقابتی ورموز رقابت پذیری

همایش بازاریابی کالاهای صنعتی

همایش تبلیغاتی صنعتی

همایش روانشناسی بازار ومشتری

همایش چالش هایR&D  ازدیدگاه بازاریابی

همایش اصول ومبانی مدیریت شبکه های توزیع وسازمان های پخش

همایش رضایت مشتری باتوجه به الزاماتISO   ورژن2000

همایش کارشناسی روابط عمومی ازدودیدگاه سازمان ومشتری

همایش آشنایی بااصول ارتباطات انسانی بعنوان پایه فروش

همایش روشهای جلب رضایت مشتری وایجاد انگیزه درخریداران

همایش مدیریت فروش باتأکید بربرنامه ریزی، مهارتهای مدیران، رضایت مشتری وارتباطات

همایش تبلیغات وروابط عمومی

همایش نقش کاربردی وکلیدی تحقیق دراتخاذ تصمیمات بازاریابی

همایش بسته بندی ازدیدگاه تکنولوژی، مواد اولیه، تبلیغات، طراحی وتولید

همایش نقش بسته بندی درمعرفی، پیشبرد فروش وموفقیت کالا

همایش شیوه های برگزاری نمایشگاهها ونقش آن درمعرفی وپیشبردفروش

همایش مقایسه بازاریابی کالاهای صنعتی، مصرفی وخدمات

همایش بازاریابی محصولات کشاورزی

همایش جامع صادرات و WTO

همایش استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی والزامات WTO

همایش اصول ومفاهیم مدیریت عمومی

همایش آشنایی بااصول وکلیات بهره وری

کارگاه آموزشی قضایای بازاریابی(Case Study) برای مدیران ارشد

همایش بازاریابی جهانی(Global Marketing)

همایش بازاریابی خدمات بانکی باتأکید براستراتژی مشتری مداری

کارگاه فروشندگی ( برای پرسنل فروشگاهها)

همایش خدمات بعداز فروش

همایش استراتژیهای ورودبه بازارهای رقابتی

همایش استراتژیهای مشتری مداری وتکنیکهای جلب رضایت مشتری

همایش روشهای اندازه گیری ثمربخشی تبلیغات انجام شده

همایش بازاریابی خدمات فنی ومهندسی

همایش آشنایی بابازار وعوامل اثرگذار برآن

همایش آنچه مدیران بازاریابی درشرایط بحرانهای تجاری باید انجام دهند

همایشBranding , Brand  ( مدیریت نام تجاری)

همایش نقش وکاربرد EQ( هوش هیجانی) درارتباطات تجاری

همایش نقش صنایع کوچک ومتوسط (SME)درتوسعه­ی اقتصاد

همایش رقابت ورقابت پذیری(Competitiveness)

همایش مدیریت ارتباط بامشتری وارزیابی رضایت مصرف کننده(CRM&CSM )

همایش برنامه ریزی تبلیغات (Advertising Campaign)

همایش راهنمای گام به گام صادرات خدمات فنی ومهندسی

همایش مدیریت خدمات مشتریان

همایش پیش بینی وبرنامه ریزی فروش برای سال آینده

همایش توانمندسازی کارشناسان بازاریابی

Export Plan& Market plan, Business Plan

همایش بازاریابی برای مدیران غیربازرگانی

همایش آمیخته بازاریابی دربانکها

همایش 20 عامل کلیدی درتوسعه وافزایش فروش(CSF)

همایش بازاریابی اجرایی( مدل ژاپنی )Executive Marketing

همایش مشتری مداری

همایش سیاست های تشویق وافزایش فروش Sales Promotion

همایش روان شناسی بازاریابی وفروش باتأکید بررفتارمصرف کننده

همایش تبلیغات خلاق (Creative Advertising)

همایش اصول بازاریابی برای کارآفرینان

همایش استراتژیهای توزیع کالاهای مصرفی بادوام( سیستم نمایندگی)

همایش تبلیغات وبازاریابی پارتیزانی ( چریکی)

همایش استراتژیهای توزیع کالاهای مصرفی بی دوام(FMCG)

همایش مذاکرات تجاری ( اصول ومقدمات)

همایش مهارتهای ارتباطی بامشتریان عصبانی

همایش چگونگی ارزیابی موفقیت دربازاریابی ( تهیه کارنامه بازاریابی)

همایش اخلاق دربازاریابی

همایش دید 360 درجه ای نسبت به مشتری( اثبات مشتری گرایی درعمل)

همایش استراتژیهای قیمت گذاری درشرایط مختلف منحنیPLC

همایش توسعه محصول جدید(NPD )

همایش بازاریابی وفروش درشرایط سخت ( بحران ورکود)

همایش مدیریت شکایات مشتریان وپاسخ گویی به اعتراضات

همایش روشهای پیش بینی فروش

همایش روشهای توسعه وتعمیم برندهای موفق

همایش چگونگی ایجاد وحفظ رضایت ووفاداری درمشتریان بخش خدمات

همایش چگونه عملیات فروش وبازاریابی خودرا طراحی، اجرا وکنترل کنیم؟

همایش ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)

همایش تحول دربازارمشتری

همایش فروش حضوری(Personal Selling) ومشتری یابی

همایش  مزیت نسبی ومزیت رقابتی وتعیین اولویت صنایع درسرمایه گذاری( دراستانها)

همایش تکنیهای افزایش فروش وسهم بازار

همایش مهندسی فروش وبازاریابی در تولیدات خاص وسفارشی Sales Engineering  

همایش اصول وروشهای انتخاب نمایندگان فروش دربازارهای داخلی

همایش فروش وبازاریابی محصولات معدنی باتأکید برموردخاص سنگهای تزئینی ونما

همایش بررسی علل کاهش سهم بازار وارائه راهکارهای بهبود وافزایش آن

همایش بررسی وتجزیه وتحلیل قیمت گذاری محصولات صنعتی

همایش پاتولوژی بازاریابی وراههای برون رفت ازبحران

همایش طرح تکریم ورضایت ارباب رجوع، مفاهیم، چالش ها وپیامدها

همایش رقابت ورقابت پذیری، کلید سودآور کردن شرکتها

همایش تنظیم بودجه عملیاتی فروش وبازاریابی

همایش چگونه تبلیغات تجاری مؤثروهدفمند راازتبلیغات تجاری بی هدف وفریبنده تمیز دهیم؟

همایش مدیریت استراتژیک وطراحی استراتژیهای بازارفروش

همایش چالشهای بنگاههای کوچک ومتوسط(SME)  در شرایط فعلی بازار ایران

همایش رفتار مصرف کننده(Consumer Behavior)

همایش ارزیابی وتحلیل چک لیست ارزیابی یک بنگاه افتصادی

همایش شیوه های نوین بازاریابی معاصر( تکاملP 4به بیش از40 مؤلفه)

همایش نقش وجایگاه روابط عمومی درتوسعه وپیشبردفروش

همایش پاتولوژی روابط عمومی

همایش QFDیارویکرد مشتری مداربه طراحی وبهبودکیفیت

همایش جنبه های کاربردی وآخرین نظرات پروفسور کاتلردربازاریابی

همایش مدیریت امورفروشگاهی وبازارپردازی (Merchandising)

همایش بازاریابی ناب ، فروش ناب

همایش ایفای نقش(Role Playing)  در فروش کالاها وخدمات

همایش چگونه طرح شغلی (Business Plan) خودراتهیه کنیم؟

همایش چگونه یک طرح بازاریابی (Market Plan) راطراحی واجرانمائیم؟

همایش بازاریابی اثربخش Effective Marketing

همایش روشهای انتخاب نماینده درصادرات

همایش عارضه یابی( پاتولوژی)

 کتابهای تالیف شده

 
     
 
  برگشت    

 

 
 
 
 

 

      MBA یکساله MBA حرفه ای ONE YEAR MBA - 1 YEAR MBA دوره MBA کلاس MBA سمینار MBA کنفرانس MBA