صفحه اصلی دوره ام بی ای حرفه ای مشاوراندوره مینی ام بی ای مشاوران  | بسته  مدیریت مکاتبه ای  |    سایت جدید موسسه مشاوران  
 
  بانک مقالات مشاوران     
 
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
راهکارهایی برای مقابله با موانع اجرای استراتژی های بازاریابی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  فرایند مدیریت استرات‍ژیک در تجارت الکترونیکی sSME
1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  استراتژیهای ناب و چابک و عملکرد بازاریابی شرکت
1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
بررسی ادبیات نظری راهبرد اقیانوس آبی در ارتباط با فروش صنایع الکترونیک 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
ایجاد ارزش برند در بازار پوشاک ایران (بخش پنجم) 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  ایجاد ارزش برند در بازار پوشاک ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  شناسایی استراتژی های مناسب به روش ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نقش تصویر ذهنی از شرکت در فعالیّت‌های اقتصادی صادرات کسب و کار و به کسب و کار رویکرد مبتنی بر منبع 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تجارت الکترونیک: چالش ها و راهکارها در ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  عوامل موثربرگرایش بلند مدت درحفظ رابطه با تامین کنندگان درزنجیره تامین 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدیریت فروش 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
حقوق به : متناسب با بازارهای بیمه در قرن بیست و یکم 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  شناسایی و اولویت بندی پارامترهای مؤثر در اثر بخشی تبلیغات اینترنتی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی جنبه های انسانی تولید ناب، تولید به هنگام و تولید سلولی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی تاثیر عملکرد کالا بر شهرت نام تجاری، رضایت و وفاداری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  اهمیت اعتماد به نام تجاری در ارزش ویژه آن 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
درگیری ذهنی مصرف کننده چیست؟ 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
کشف رابطه ی بین تأثیر والدین و همسالان در تئوری:: قدرت اجتماعی روی خرید نوجوانان و تضمین قیمت پایین در انگیزه ی جستجوی آنها پس از خرید 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  یادگیری سازمانی
1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  شرکتهای مدنی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی علل نا کارآمدی دانشگاه صنعت نفت در الگوی نوآوری صنعت تحقیقات دانشگاه 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  هوش هیجانی عاملی در جهت موفقیت تیم و رهبر تیم 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مطالعه رفتار پس از خرید مصرف کننده 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  عرف در حقوق 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  WTO و حقوق مالکیت معنوی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  بستـه‌بندی‌های نوین 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
اعتبارات اسنادی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نوآوری درشرکت ها 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدیریت کیفیت جامع : فرصت های رقابتی در سطح خرد و کلان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی رابطه بین تاکتیکهای بازاریابی ارتباطی فروشگاههای زنجیرهای و رفتار خرید مشتریان۱ 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی مسائل ضروری در بازاریابی الکترونیکی تفکر خارج از چهارگوش 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نقش استراتژیهای کاهش ریسک بر قصد خرید اینترنتی online درهزاره سوم 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
مصرف‏ کننده عاملی استراتژیک در مسئولیت اجتماعی و بازار یابی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  ایجاد ارزش برند در بازار پوشاک ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  طراحی سنجه ‏های تأثیر بر مخاطب برای آگهی ‏های بازرگانی در رسانه ملی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازارمحوری ونقش آن درمدیریت بازار 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بهبود بانکداری الکترونیک و ICT شاهراه توسعه صادرات در ایران (با نگرش الحاق به W.T.O) 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازارگرایی و برنامه‌ریزی بازاریابی گردشگری راهکاری اساسی در حذف موانع صنعت گردشگری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تاثیر کیفیت خدمات شرکت های هوایی بر اهداف رفتاری مسافران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نقش ویژگیهای شخصیتی بر رفتار معترضانه مصرف کننده خدمات آنلاین و انتظار بهبود خدمت 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  وفاداری مشتری در صنعت بانکداری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  ارائه یک مدل مفهومی به منظور تبیین فرآیند ” کیفیت – رضایت – وفاداری” در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک ملت استان گیلان) 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تاثیر قیمت بر حافظه مصرف کننده 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  روانشناسی مدیریت تغییر 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تاثیر ویژگی های شخصیتی جنسیت کارآفرینان در بنگا ه های خرد وکوچک 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی رفتار پس از خرید مصرف کنندگان: رضایت یا عدم رضایت 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر متغیر های حسابداری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدیریت ارتباط با مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مطالعه ارتباط بین مدیریت اثر بخش و بهره وری کارکنان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مطالعه ای بر روی تأثیر CRMبر وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  شعار تبلیغاتی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  درگیری ذهنی خریدار در فرابند خرید 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نگرشهای مدیریتی
1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  کیفیت خدمات،کلیدی برای بازاریابی موفق 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  وفاداری مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  موضوعات استراتژیک در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تبلیغات تجاری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دانایی) (شرکتهای مورد مطالعه :آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان ایلام) 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  عوامل کلیدی موفقیت در استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  ارزش ادراک شده مشتری در بازاریابی خدمات 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  استفاده ازآگهی پانزده ثانیه ای به عنوان یک تثبیت کننده 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی مفهومی ارزش نام و نشان تجاری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  کیفیت خدمات 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  درگیری ذهنی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازاریابی رابطه مند 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  سازما‌ن‌‌ها و بازاریابی رابطه‌مند 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  استراتژی های ورود بازارهای جهانی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در ایران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری در سطح محصول 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدل فرآیند خدمات پس ازفروش خودرو ( مطالعه موردی گروه بهمن ) با استفاده از الگوبرداری فرآیندی سه شرکت جنرال موتورز، ایران خودرو، گروه بهمن 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  وفاداری مشتریان پیش شرطها و پی آمدها 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست های بازاریابی کشور 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازار یابی دهان بـه دهان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازاریابی بین المللی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  کیفیت خدمات 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  مدیریت ارتباط با مشتریان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تبلیغات 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
تبیین ویژگی های یک بانکدار موفق در مدیریت ارتباط با مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba
  بازارشناسی و مسائل بازاریابی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تأثیر درگیری ذهنی مصرف کننده در فرایند خرید و انتخاب محصول 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بررسی درگیری های ناشی از تبلیغات بر روی مصرف کننده با استفاده از مدل FCB 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
   بازاریابی رابطه مند 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازاریابی خدمات 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نقش درگیری ذهنی در طبقه محصول و نام و نشان تجاری و رابطه آن با بازاریابی رابطه مند 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  رابطه ویژگی‌های مصرف کنندگان و نگرش به خرید آن لاین 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  نقش اخلاق در تصمیم گیری خرید و رفتار مصرف کننده 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  روابط بین بازارگرایی و عملکرد در نمایندگیها و کارگزاریهای بیمه‌ی آسیا- در استان کرمان 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  کارآفرینی و انگیزه های کارآفرینانه 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  تاثیر نام تجاری بر وفاداری مشتریان
1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازدهی اضافی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  رابطه دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
  بازار محوری و نقش آن در بازاریابی 1 Year MBA یکساله MBA حرفه ای mba  
 
برگشت
   

 

 
 
 
 

 

      MBA یکساله MBA حرفه ای ONE YEAR MBA - 1 YEAR MBA دوره MBA کلاس MBA سمینار MBA کنفرانس MBA