صفحه اصلی دوره ام بی ای حرفه ای مشاوراندوره مینی ام بی ای مشاوران  | بسته  مدیریت مکاتبه ای  |    سایت جدید موسسه مشاوران  
 
  بانک مقالات مشاوران - همه چیز درباره مدیریت      
 
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
 

 بازدهی اضافی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

دکتر میرفیض فلاح شمس – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر محمد حسن ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

کیانا کوشا – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

چکیده

 

یکی از مشخصه های بازار کارا در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار می باشد و بازدهی اضافی در این بازار وجود ندارد. به عبارتی فرصت آربیتراژ و بی نظمی وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازدهی اضافی را در بازار کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفا از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است. هدف این تحقیق بررسی اهمیت رابطه بین نسبت های مالی و بازدهی اضافی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در نتیجه شناسایی نسبت های مالی و بررسی رابطه آن با بازدهی مازاد از اهمیت فراوانی برخوردار است، این مقاله به معرفی بازدهی اضافی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

واژگان کلیدی: بازدهی غیرعادی، بازدهی واقعی، بازدهی مورد انتظار، نسبت های مالی.

 

 

مقدمه

 

بازدهی اضافی بدین معنی است که این بازدهی با بازدهی تعادلی که در بازار است و بازدهی که در بازار موردانتظار می باشد متفاوت است. وقتی بازدهی اضافی وجود دارد بدین معنی است که فرصت آربیتراژ نیز در بازار وجود دارد. که این یک نوع بی نظمی در بازار است که می گوید فرصت آربیتراژ وجود دارد. شناخت فرصت آربیتراژ و حل این معضل می تواند در جهت افزایش کارایی بازار موثر باشد. بازدهی اضافی  به عنوان قواعد بی نظمی در بازار هستند. و این مسئله نشان می دهد در بازار فرصت آربیتراژ وجود دارد که ناشی از قیمت گذاری نادرست است. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تاثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و بموقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجه می باشد. ریسک غیر سیستماتیک، ناشی از عملکرد مدیران در شرکتها می باشد که نتیجه این ریسک غیرسیستماتیک در گزارشات مالی نمایان می شود.

 

بر اساس تحقیقات انجام شده تاکنون مشخص گردیده که بین بازدهی اضافی و تعدادی از نسبت های مالی ارتباط وجود دارد. در صورت اثبات چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازدهی اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا در شکل قوی نزدیک تر شویم. صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند (Aksu, 2003). وضع محدودیت های قانونی جهت عدم افشای اطلاعات محرمانه و یا عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند یکی از روش های کاهش بازده اضافی در بازار سرمایه می باشد. یکی از مشخصه های بازار کارا در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار می باشد و بازدهی اضافی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازدهی اضافی را در بازار کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفا از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است.

 

بازدهی واقعی

 

برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود:

 

۱٫ مبلغ دریافتی، بابت سود سهام یا بهره اوراق قرضه؛

 

۲٫ سود یا زیان سرمایه ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری.

 

به دیگر سخن حاصل تفاضل جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی، “نرخ بازده سرمایه گذاری” را مشخص خواهد نمود. یعنی

 

 

 

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه

 
  با عضویت درخبرنامه مـدیران و ورود پست الکترونیــک خـود از مزایــای دریافـت لینــک دانلود رایگان فیلم کلاسها، همایـش ها ،لینک دانلود کتب مدیریتی و شرکت با تخفیف در کلاسـها و سمینارهای کوتاه مدت  بهره مند شوید  
 

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک

 
 
 
  برگشت    

 

 
 
 
 

 

      MBA یکساله MBA حرفه ای ONE YEAR MBA - 1 YEAR MBA دوره MBA کلاس MBA سمینار MBA کنفرانس MBA