صفحه اصلی دوره ام بی ای حرفه ای مشاوراندوره مینی ام بی ای مشاوران  | بسته  مدیریت مکاتبه ای  |    سایت جدید موسسه مشاوران  
 
  بانک مقالات مشاوران - همه چیز درباره مدیریت      
 
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
  برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید برای مشاهده توضیحات لطفا کلیک فرمایید  
 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

 

زبان

ریاضی

آمار

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
41.7 33.3 40.4 81.7 75 90 54.4 علوم تحقیقات 4 -
قبول
-
16.7 80 80.7 58.3 45 50 59.6 علوم تحقیقات 30 6807
قبول
-
16.7 56.7 50.9 80 31.7 61.7 57.9 علوم تحقیقات 42 6681
مردود
علوم تحقیقات
16.7 88.3 50.9 76.7 50 48.3 5.3 علوم تحقیقات 67 6430
مردود
مجازی
0 48.3 43.9 40 36.7 55 42.1 علوم تحقیقات 126 6023
مردود
مجازی
5 36.7 75.4 68.3 35 40 7 علوم تحقیقات 143 5951
مردود
مجازی
10- 56.7 45.6 56.7 41.7 36.7 61.4 علوم تحقیقات 153 5915
مردود
مجازی
3.3- 26.7 24.6 68.3 48.3 53.3 17.5 علوم تحقیقات 179 5782
مردود
علوم تحقیقات یزد
5 81.7 45.6 76.7 6.7 21.7 21.1 علوم تحقیقات 194 5726
مردود
علوم تحقیقات یزد
5 83.3 54.4 80 78.3 10 77.2 قشم 4 6389
قبول
-
18.3 20 24.6 80 73.3 40 49.1 قشم 6 6296
قبول
-
11.7 43.3 26.3 8.3- 3.3- 40 49.1 قشم 24 5503
قبول
-
8.3- 10 0 5- 3.3 13.3 29.8 قشم 281 4504
مردود
نامشخص

 

عضویت رایگان در خبرنامه

 
  با عضویت درخبرنامه مـدیران و ورود پست الکترونیــک خـود از مزایــای دریافـت لینــک دانلود رایگان فیلم کلاسها، همایـش ها ،لینک دانلود کتب مدیریتی و شرکت با تخفیف در کلاسـها و سمینارهای کوتاه مدت  بهره مند شوید  
 

نام خانوادگی
پست الکترونیک

 
 
 
  برگشت منبع سایت مدیر  

 

 
 
 
 

 

      MBA یکساله MBA حرفه ای ONE YEAR MBA - 1 YEAR MBA دوره MBA کلاس MBA سمینار MBA کنفرانس MBA